நமக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவங்க..

10 March 2011

உன்விரல்கள்


மிக நீண்ட உன்விரல்களை 
பல காரணங்களுக்காய்  பிடிக்கும்
இருந்தாலும்
நம்சண்டைகளின் தொடர்ச்சியாய்  
நான் கோபம் கொண்டும்
அழுதும் சோர்ந்தும்
உணவை மறந்தவேளையில்
எதையும் யோசிக்காமல்
மௌனமாய் நீளும்
உணவூட்ட உன்விரல்கள்...©

0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...