நமக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவங்க..

13 February 2012

மீண்டும் ஒரு காதல் விளையாட்டுஅவள் விளையாட்டில் 
நானொரு பொம்மை
யாரோ திட்டியதற்கு
என்னை கோபிப்பாள்
என்னிடம் கோபம் கொண்டதற்கு 
தன்னையே திட்டிக்கொள்வாள் 

அவள் பேச ஆரம்பிக்கும்
தருணங்கள் எனக்கு வெளிச்சம் 
அதை முடிக்கும் தருணங்கள்  
கடவுளுக்கு மட்டுமே வெளிச்சம் 

சில நேரம் பெரியமனுஷியாய்
அறிவுரைகளை பேசுவாள்  
பல நேரம் சிறுகுழந்தையாய் 
அறிவுரைகளை வெறுப்பாள்

ரகசியங்கள் தொலைத்து 
என்னிடம் அவள் அழுகையிலே 
என்னை அவளிடம் 
தொலைத்த ரகசியத்தை  
யாரிடம் சொல்லி நான் மகிழ 

தேவதை கதைகள் கேட்பாள்
தினம் இரவில் என்னிடம் 
ஆனால் 
நான் சொல்லும் கதைகள் 
எல்லாம் அவளை பற்றியே

எல்லாவற்றையும் என்னிடம் 
சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறாள் 
'என்னை காதலிக்கிறேன்' 
என்பதை தவிர 

பாடல்களும் புத்தகங்களுமாய் 
பகிர்தல்கள் நடக்கையிலே 
தேடல்களும் ஊடல்களும்
தொடரும் உறவினிலே
ஒரு நாள் சொல்லியேவிட்டேன் 

கண்ணில் நீர் வழிய 
அவள் நிற்க
கலவரம் கொண்டு 
நான் தவிக்க 
நட்பென்னும் மந்திரத்தை 
அவள் ஓதுகிறாள்  
நடுக்கடலில் மூழ்குகிறது 
என் காதல் கப்பல் 

எப்போதும் போலவே
இப்போதும் சிரிக்கிறாள் 
இயல்பாக பேசி
எப்போதும் போலவே 
இப்போதும் இருக்கிறேன்
அவளை புரிந்தவனாய் 

எனக்கு தெரியும்
நான் இல்லாத விளையாட்டை 
அவள் விரும்பமாட்டாள் என்று... 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...