நமக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவங்க..

07 June 2011

இலை மறைக்கும் பூக்கள்

*****************************************************


கைப்பிடியில் இருந்து
திமிரும் குழந்தையாய்
என்னுடைய காதலும்
அவளுடைய மறுதலிப்பும்
*****************************************************

குறுஞ்சிரிப்புடன் மறுத்திருக்கலாம்
அவள் மீதான என் காதலை
குமுறி அழுது மறைக்கிறாள்
என் மீதான அவளின் காதலை
***************************************************** 

காணாமல் போனவர்கள் பட்டியலில்
என் இதயமும் இப்பொழுது
தொலைந்த இடமும் 
தொலைக்கப்பட்ட விதமும்
ஏன்.. 
தற்போதைய அதன் இருப்பிடமும் 
அவளறிவாள் நன்றாகவே
இருந்தும் மறுதலிக்கிறாள்
அப்பாவி குற்றவாளியாய்
*****************************************************

நீண்ட நகங்களுக்கு 
நக சாயம் பூசுவது போல
நான்.. 
நீட்டிய ஒற்றை ரோஜாவுக்கு 
நட்பு சாயம் பூசுகிறாள்
*****************************************************


உணவருந்த பிடிக்கா
ஒரு முழுநிலவு இரவில் 
தின்றுகொண்டிருக்கிறது என்னை
அவளின் நினைவுகள்.. 
*****************************************************

நான் வேண்டுவது 
கூடை பூக்கள் இல்லை
அவள் சூடியிருக்கும்
ஒற்றை ரோஜாவை.. 
*****************************************************

நானறிந்த ரகசியம்
அவளின் காதல்
நானறியா ரகசியம்
அவள்..
*****************************************************
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...