நமக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவங்க..

15 April 2011

சிப்பி இருக்குது, முத்தும் இருக்குது...


விடுமுறையின் ஒரு நாளில் 
கடற்கரை மணலில்
முத்துக்களை விடுத்தது 
கிளிஞ்சல்களை பொறுக்கி கொண்டிருக்கிறேன்

அவள் காதலை தொலைத்தபின்
மீதமிருக்கும் என் நெஞ்சத்தை 
நினைவுபடுத்துவது போல
சில மட்டும் நொறுங்கியதாய்.. 


3 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...